“Wielki Brat” w Ciechanowie znów większy

Trwa rozbudowa systemu kamer monitorujących miejsca publiczne w Ciechanowie. – Montowane są kamery przy fontannie na ul. Warszawskiej. Do końca roku zamontowane będą kamery na kąpielisku Krubin – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Paulina Rybczyńska.

Na ul. Warszawskiej przy fontannie zamontowane zostaną dwie kamery: stałopozycyjna oraz szybkoobrotowa. – Mają zapewnić poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapobiegać aktom wandalizmu. Celem jest również troska o bezpieczeństwo osób przebywających w obrębie wodotrysku – informuje Paulina Rybczyńska. – W tym roku objęcie monitoringiem przewidziano także dla terenu zrewitalizowanego kąpieliska Krubin. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą, która przewiduje także budowę oświetlenia. Na Krubinie zainstalowane zostaną dwie kamery szybkoobrotowe. Teren będzie doświetlony 5 lampami LED.

Rozbudowę miejskiego monitoringu rozpoczęto na początku tego roku. W styczniu zamontowano 10 kamer monitorujących miejsca publiczne. Monitoringiem objęto błonia zamkowe, teren rekreacyjny przy ul. Marii Dąbrowskiej ze skateparkiem i pumptrackiem, teren nowopowstałego parku miejskiego na Jeziorku wraz z sąsiadującym z nim placem zabaw przy ul. Harcerskiej oraz skwer, na którym stoi zabytkowy parowóz.

– Wszystkie lokalizacje kamer zostały wytypowane na podstawie wniosków i zgłoszeń mieszkańców oraz służb mundurowych – dodaje pani rzecznik.

Fot. UM Ciechanów