Wiosenne porządki w gminie Regimin

Pora wiosennych porządków, a dobry przykład dali pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy w Regiminie, którzy wyruszyli w teren uporządkować przydrożne rowy i pobocza gminnych dróg.

– Zależy nam, aby Nasza Gmina była utrzymana w czystości i porządku, jednocześnie wykazując dbałość o środowisko naturalne, które jest naszą wspólną sprawą. Czystość Naszej małej ojczyzny zależy również od Państwa, dlatego zwracam się z prośbą o utrzymanie porządku i czystości na terenie swoich posesji i działek, ale także na terenach przyległych do nich, tj. skwerów, lasów, rowów, poboczy – apeluje wójt gminy Regimin Mariola Kołakowska.

red
Fot. FB Mariola Kołakowska