Wniosek o dofinansowanie do 18 maja

Kończy się czas na składanie wniosków w konkursie dla płatników składek na projekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Ostateczny termin mija 18 maja tego roku. Na ten cel ZUS przeznaczył łącznie 100 mln zł.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy. Na ten cel ZUS przeznaczył łącznie 100 mln zł.

– Wnioski można składać tylko do 18 maja 2023 roku. To ostateczny termin przekazania do ZUS dokumentacji. W ramach konkursu każdy płatnik składek może uzyskać dofinansowanie nawet do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł.- informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

ZUS wybierze projekty, które: poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.

– Wnioskodawca nie może: zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zalegać z opłacaniem podatków, być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem – wyjaśnia rzecznik.

Wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl. Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania dostępne są pod adresem www.zus.pl/ prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą mailową na e-mail: konkurs@zus.pl. Płatnik składek może otrzymać dofinansowanie nie częściej niż raz na 3 lata.