Woda mętna, ale można ją pić

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie wydał komunikat: “w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gołotczyzna gmina Sońsk.” 

Wodociąg ten dostarcza wodę ok. 1800 mieszkańcom siedmiu miejscowości gm. Sońsk : Gołotczyzny, Burkat, Dziarna, Sońska, Strusina, Strusinka oraz części nieruchomości w Szwejkach.

W komunikacie czytamy, że badania próbek wody pobranych 5 maja wykazały “ponadnormatywną mętność wody”, dlatego dopuszcza się jej warunkową przydatność do spożycia.

Wodę nadaje się do picia i innych celów użytkowych.

Fot. pixabay.com