WODA Z UJĘCIA W LUBERADZU ZDATNA DO PICIA

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 20.03.2023 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Luberadz w gm. Ojrzeń, zaopatrującego w wodę ok. 1319 mieszkańców 11 miejscowości gminy Ojrzeń: Baraniec, Gostomin, Grabówiec, Kałki, Kownaty Borowe, Lipówiec, Luberadz, Luberadzyk, Młock, Młock Kopacze, Obrąb.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdza warunkową przydatności wody do spożycia. Woda z wodociągu Luberadz nadaje się do picia i innych celów użytkowych.