Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera strażaków z Mazowsza

Strażacy OSP z powiatów ciechanowskiego, płońskiego, płockiego, mławskiego, żuromińskiego, sierpeckiego, gostynińskiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego będą mieli nowe wozy strażackie i sprzęt do ratowania życia i mienia dzięki pomocy finansowej z WFOŚiGW w Warszawie.

W środę (11 września) w obecności wiceministra rolnictwa Rafała Romanowskiego, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  Anna Król wraz z wiceprezes WFOŚiGW Kamilą Mokrzycką podpisała 23 umowy na zakup samochodów oraz specjalistycznego sprzętu.

-Ochotnicza Straż Pożarna jest instytucją, która stoi na straży bezpieczeństwa Polaków  i natychmiast reaguje w razie zagrożenia. Dlatego tym bardziej się cieszę, że możemy wesprzeć finansowo cieszącą się największym zaufaniem wśród Polaków służbę ratowniczą. Środki, które przekazujemy, wspomogą w istotny sposób działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Mam nadzieję, że dzięki temu wsparciu druhowie będą mieli możliwość jeszcze lepszej realizacji swoich zadań, również w zakresie ochrony środowiska. Warto wspierać tych, którzy ratują nasze życie – powiedziała prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  Anna Król.

Umowy zostały podpisane w ramach  „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” tym razem z 5 jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatów: ciechanowskiego, płockiego, żyrardowskiego oraz sochaczewskiego na łączną kwotę dotacji 1 mln 454 tys. zł, jak również 18 umów na zadania realizowane w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego” na łączną kwotę blisko 460 tys. zł. Celem tego wsparcia jest unowocześnienie wyposażenia ratowniczego służb powołanych do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii, umożliwiającego zwiększenie skuteczności działania.

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zakupią samochody specjalne oraz specjalistyczny sprzęt służący zapobieganiu, ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska, jak również sprzęt ochrony osobistej strażaków.

Do WFOŚiGW w Warszawie  wpłynęło w sumie blisko 280 wniosków na kwotę ponad 7 milionów zł. Zarząd WFOŚiGW dokłada wszelkich starań, aby  wszyscy beneficjenci, którzy złożyli wnioski i przeszli pozytywną ocenę formalną i merytoryczną otrzymali wsparcie.

W ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego”  można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki. Fundusz dopuszcza możliwość udzielenia dofinansowania na to samo zadanie, na podstawie oddzielnych umów, z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

Na realizację programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” WFOŚiGW w Warszawie przeznaczył 4 mln zł i blisko 13 mln zł pochodzić będą z NFOŚiGW (w formie refundacji). Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi prawie 45 mln zł.

Samochody zakupią: OSP w Antoniewie, OSP w Nowych Kozłowicach, OSP w Słupnie, OSP w Lekowie i OSP w Szulmierzu

Sprzęt zakupią:  OSP w Zągotach, OSP w Kromnowie OSP w Kanigowie, OSP w Gąbinie, OSP w Małej Wsi, OSP w Turzy Małej, OSP w Zbiroży, OSP w Strzegowie, OSP w Niedzborzu OSP w Lipowcu Kościelnym, OSP w Korytowie, OSP w Dąbrowie a także gmina Grudusk, Powiat Płoński, Powiat Mławski, Powiat Sierpecki i Powiat Ciechanowski.

Fot. WFOŚiGW w Warszawie