Wojsko na ulicach Regimina

W miniony weekend, żołnierze 51. batalionu lekkiej piechoty uczestniczyli w comiesięcznym szkoleniu rotacyjnym, jednak tym razem nie był to poligon ani strzelnica a teren zurbanizowany znajdujący się w stałym rejonie odpowiedzialności ciechanowskiego batalionu.

Żołnierze 51. batalionu lekkiej piechoty z Ciechanowa, swoje weekendowe rotacje odbywają nie tylko na placach ćwiczeń taktycznych oraz na strzelnicach, ale również poza nimi. Dzięki temu, zajęcia nabierają większego realizmu i pozwalają lepiej poznać teren potencjalnych działań w przyszłości, a co najważniejsze, swoją obecnością pokazują lokalnej społeczności, że żołnierze Obrony Terytorialnej są blisko i są gotowi pomagać zarówno w sytuacji konfliktu zbrojnego jak i sytuacji kryzysowej o charakterze niemilitarnym.

W minioną sobotę na terenie Regimina, Terytorialsi realizowali kilka epizodów, które rozgrywały się w różnych częściach miejscowości. Podczas patrolowania ulic, żołnierze doskonalili procedury taktyczne, ćwiczyli również ochronę i obronę budynku Urzędu Gminy. W innej części Regimina swoje stanowisko mieli strzelcy wyborowi oraz obsługi moździerzy, których zadaniem była obserwacja mostu i obrona przed przeciwnikiem. Do realizacji ćwiczeń włączyła się również Ochotnicza Straż Pożarna z Lekowa, zaangażowana w gaszenie pozorowanego pożaru budynku Urzędu Gminy. Zorganizowano również punkt kontrolny na obrzeżach miejscowości, gdzie odbywała się kontrola pojazdów wjeżdżających na teren Regimina. Podczas realizacji szkolenia używane były środki pozoracji pola walki, co pozwoliło urealnić działanie wojska.

– Celem naszego szkolenia była wstępna ocena poziomu wyszkolenia kompanii w etapie szkolenia specjalistycznego, rozpoznanie terenu pod względem możliwości taktycznych dla pododdziału lekkiej piechoty oraz zaznaczenie obecności żołnierzy OT w Stałym Rejonie Odpowiedzialności i kontakt z miejscowa ludnością. W naszej formacji, szkolenia takie stanowią praktyczny wymiar tzw „mobilności szkoleniowej”, czyli zdolności szkolenia kompanii lekkiej piechoty na terenie powiatu, który jest jej rejonem działania – mówi dowódca 51. batalionu, ppłk Karol Szczepaniak.

Wśród żołnierzy, ćwiczącej w Regiminie kompani, znaleźli się mieszkańcy gminy, którzy byli cennym ogniwem podczas sobotniego szkolenia. Ich znajomość terenu przyczyniła się do szybkiego opanowania sytuacji i skutecznego przeciwstawienia się przeciwnikowi. Znajome twarze wśród Terytorialsów, spowodowały również bardzo pozytywne reakcje wśród ludności lokalnej, która była obecna podczas szkolenia. Mieszkańcy Regimina z zainteresowaniem i podziwem przyglądali się zmaganiom żołnierzy, dopingowali ich i obdarowywali słowami uznania a młodzież dopytywała o szczegóły służby w WOT.

Chcąc w pełni realizować misję Wojsk Obrony Terytorialnej jaką jest „obrona i wspieranie lokalnej społeczności” żołnierze 5 MBOT coraz częściej będą szkolić się poza terenem koszar i poligonów. W planach są już kolejne szkolenia w Rejonach Odpowiedzialności poszczególnych batalionów.

*****

Obecnie w Wojskach Obronny Terytorialnej służy ponad 22 tysiące żołnierzy, z czego ponad 18 tysięcy stanowią żołnierze pełniący Terytorialną Służbę Wojskową. W 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służbę pełni ponad 2 tysiące żołnierzy.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy, 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. 5. MBOT