Wójt gminy Ciechanów dostał absolutorium

Na piątkowej (24 maja) sesji Rady Gminy Ciechanów radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. i również jednogłośnie udzielili wójtowi Markowi Kiwitowi absolutorium z wykonania budżetu.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=ucY13-rh1ms’]

a