Wójt gminy Regimin z absolutorium za 2022 r.

Jednogłośnie – 14 głosów “za” – podjęła Rada Gminy Regimin uchwały w sprawie: “udzielenia Wójtowi Gminy Regimin wotum zaufania”, “zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Regimin za 2022 rok”, “udzielenia Wójtowi Gminy Regimin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok”.

– To dla mnie wielki dzień, który stanowi podsumowanie rocznej pracy. To jednak nie tylko mój sukces bo pracowaliśmy na niego wszyscy. Dziękuję Radzie Gminy Regimin za akceptowanie naszych pomysłów na rozwój gminy. Mamy powody do dumy i zadowolenia, bo udało nam się wiele zadań wspólnie zrealizować – skomentowała na FB wójt Mariola Kołakowska. – Za ciężką codzienną pracę dziękuję swoim najbliższym współpracownikom. Serdecznie dziękuję Pani Skarbnik Gminy Dorocie Konop za czuwanie nad realizacją budżetu oraz Pani Sekretarz Danucie Szewczak za wsparcie merytoryczne i całokształt współpracy. Dziękuję Panu Krzysztofowi Zwierzchowskiemu kierownikowi referatu inwestycji oraz wszystkim pracownikom urzędu gminy w Regiminie. Dziękuję Dyrektorom szkół, Panu Pawłowi Mazurkiewiczowi, Pani Małgorzacie Czernik jak również Pani Krystynie Ślubowskiej. Serdeczne podziękowania kieruję również dla Pana kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Tadeusza Lewandowskiego jak również dla Pana Marka Dąbrowskiego kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego i Pani Izabeli Skonecznej kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie. Bardzo dziękuję również Państwu Sołtysom poprzedniej kadencji za wspólną realizację funduszu sołeckiego. Dziękuję również mieszkańcom za współpracę i nieocenioną pomoc. Bardzo serdecznie dziękuję wam wszystkim i każdemu z osobna.

red

Fot. FB Mariola Kołakowska