Wójt Gołymina z absolutorium

Rada Gminy Gołymin – Ośrodek przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 r. i udzieliła wójtowi Andrzejowi Chrzanowskiemu absolutorium.

Pozytywną opinię o wykonaniu budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa, a mimo to komisja rewizyjna Rady Gminy (4 głosy – za, 2 – przeciw – 1, – wstrzymujący) wnioskowała do Rady o nieudzielenie wójtowi absolutorium. Powód: “niskie wykonanie wydatków majątkowych”. Regionalna Izba Obrachunkowa, choć orzekła, że wniosek “spełnia wymogi formalno-prawne”, to jednak nie widzi wskazań do nieudzielenia absolutorium.

Wójt Chrzanowski podkreślił, że fundusze, których nie udało się wydać na inwestycje w ubiegłym roku, zostały przesunięte na rok obecny. – Opóźnienia są nie tylko u nas – tłumaczył.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=nvik_HCDaQQ’]