Wójt Ojrzenia z absolutorium za wykonanie budżetu

Zdecydowaną większością głosów Rada Gminy Ojrzeń na sesji 12 maja przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 i udzieliła wójtowi Zdzisławowi Mierzejewskiemu absolutorium z tego tytułu.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=KnrUObQpq7k&feature=youtu.be’]