Wójt Ojrzenia z absolutorium

Rada Gminy Ojrzeń zdecydowaną większością głosów przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 r. i udzieliła absolutorium wójtowi Zdzisławowi Mierzejewskiemu.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=ujr7Fr2y2vU’]