Wolność wyrażania poglądów czy naruszenie prawa?

Po odejściu na emeryturę dotychczasowego wójta gminy Ciechanów Marka Kiwita przedterminowego wybory jego następcy odbędą się najprawdopodobniej w maju. Choć termin wyborów nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony – w przestrzeni publicznej pojawiły się nazwiska potencjalnych kandydatów, a jeden z nich chęć startu ogłosił oficjalnie.

„Szanowni Państwo, Moi Drodzy, wiosną odbędą się przyspieszone wybory Wójta Gminy Ciechanów. Zamierzam ubiegać się o tę funkcję! – napisał 16 lutego na swym fejsbukowym profilu Karol Makijonko, radny Rady Miasta Ciechanów, pracownik ciechanowskiego Starostwa Powiatowego.

Ciechtivi.pl: Pojawiły się opinie, że naruszył Pan prawo, bo wybory jeszcze nie ogłoszone.

Karol Makijonko: Cały czas wszyscy widzimy, że trwa „prekampania” wyborcza do Sejmu RP mimo, iż oficjalnie wybory nie zostały ogłoszone. Nie przypominam sobie, aby lokalnym politykom ktoś to wypominał mimo, iż skala tych działań jest rozległa . Mam prawo do komunikowania się z mieszkańcami, a teraz dostrzegam, że są osoby, które chcą mi to uniemożliwić lub wręcz mnie zastraszyć, jednocześnie prowadząc kampanię dezinformacyjną. Informowanie o złamaniu prawa przez różne podmioty lub osoby ma na celu zdeprecjonowania mojej osoby w oczach mieszkańców. Okres od ogłoszenia do przeprowadzania wyborów jest bardzo krótki, dlatego w mojej ocenie przedstawienie wizji rozwoju gminy ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców, jednocześnie należy zauważyć, iż Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia każdemu obywatelowi wolność wyrażania swoich poglądów. Kampania wyborcza zaczyna się w momencie przyjęcia przez właściwy organ zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i w takim czasie będę ją prowadzić.

A tymczasem Państwowa Komisja Wyborcza przypomina kiedy można rozpocząć kampanię wyborczą w wyborach samorządowych.

„Kampania wyborcza startuje oficjalnie dopiero w dniu ogłoszeniu daty wyborów samorządowych. Tak stanowi Kodeks wyborczy. PKW przypomina również, kiedy kandydaci mogą rozpocząć prowadzenie agitacji: dopiero w dniu przyjęcia przez organ wyborczy zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.
Jakie są konsekwencje przedwczesnego rozpoczęcia kampanii? PKW ostrzega, że może to skutkować odrzuceniem sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, a nawet odpowiedzialnością karną”.

Red

Fot. UG Ciechanów