WORD: zwolnień nie będzie

Samorząd wojewódzki Mazowsza zdecydował o utworzeniu kilku oddziałów terenowych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, w tym oddziału w Mławie podlegającego pod WORD w Ciechanowie.

Decyzja ta ma ułatwić lepszą dostępność do egzaminów na prawo jazdy. Mławski oddział ma rozpocząć działanie na przełomie sierpnia i września. Ponieważ naturalne jest, że z nowego oddziału będą korzystać np. mieszkańcy powiatów mławskiego i żuromińskiego – oznaczać to będzie zmniejszenie liczby zdających na prawo jazdy w Ciechanowie. Czy taka sytuacja grozi redukcją personelu w ciechanowskim WORD? Zapytaliśmy o to dyrektor Ośrodka Annę Gwoździk.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=h4i0A2GEzxU’]

a