Wsparcie dla DPS-ów

-Ponad 700 tys. zł trafi do naszych Domów Pomocy Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego POWER na lata 2014-2020, jako środki na rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – informuje starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak.

Dodatkowe wsparcie finansowe ciechanowskie Starostwo Powiatowe otrzymało w ramach „Wsparcia dla Mazowsza” z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na bieżącą działalność DPS oraz zabezpieczenie Domów Pomocy w środki ochrony osobistej.

Fot. pixabay.com