Wsparcie z tarczy antykryzysowej dla szkolnych sklepików

Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki z artykułami spożywczymi, papierniczymi i piśmienniczymi
w jednostkach oświatowych, którzy ponieśli straty z powodu pandemii, od 23 lipca br. mogą starać się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Wnioski można składać do 30 września br.   

Znowelizowana 24 czerwca 2021 roku ustawa covidowa określa zasady pomocy dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oznaczoną kodami PKD: 47.11.Z lub 47.19.Z (art. 15gga1).

Aby ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń należy:

  • wykazać, że przychód był niższy co najmniej o 40 proc. w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 roku, w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 roku;
  • przedstawić pisemne zaświadczenie wystawione przez dyrektora jednostki oświatowej, że przedsiębiorca był związany umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów;
  • dołączyć oświadczenie o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. przeważającej działalności gospodarczej, oznaczonej kodami PKD  47.11.Z albo 47.19.Z.

Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2 tys. zł, z uwzględnien`iem wymiaru czasu pracy i przysługuje przez 3 miesiące, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym pracodawca złożył wniosek. Wnioski (VIA-WOMPS) można składać wyłącznie w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl.

− Od kwietnia ubiegłego roku realizujemy wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na ochronę miejsc pracy. Do połowy lipca br. wypłaciliśmy ponad osiemnastu tysiącom mazowieckich pracodawców ponad 3,4 mld zł na dofinansowanie wynagrodzeń około 808 tys. pracowników – mówi Tomasz Sieradz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Wiesława Lipińska, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie