Wspomnienie o Stefanie Korzeniowskim

W wieku 87 lat zmarł Stefan Korzeniowski, znany ciechanowski nauczyciel fizyki, wybrany “Nauczycielem Stulecia” podczas zjazdu absolwentów I LO im. Zygmunta Krasińskiego, radny (wybrany z listy KO “Solidarność”)  pierwszej demokratycznej Rady Miasta Ciechanowa – 1990 – 1994.

Został pochowany na cmentarzu parafialnym przy ul. Płońskiej. Zmarłego wspominają: pierwszy demokratycznie wybrany po 1945 r. prezydent Ciechanowa Tadeusz Bochnia i obecny przewodniczący Rady Miasta Mariusz Stawicki, wicedyrektor I LO, w latach 80. ub. w. uczeń śp. Stefana Korzeniowskiego.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=dA7aWPtcCIw’]