Wybiorą nowego kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie

Do 25 marca mogą składać swe oferty chętni na objęcie stanowiska kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie. Wczoraj (9 marca) Zarząd Powiatu ogłosił konkurs.

Wśród wymagań – wykształcenie wyższe magisterskie i co najmniej pięcioletni staż pracy. Więcej tutaj: https://stciechanow.bip.org.pl/pliki/stciechanow/konkurs_2020_kierownik_pzd_ogloszenie.pdf

Poprzedni kierownik PZD Józef Borkowski odszedł jesienią ub.r. na emeryturę po 13 latach pracy na tym stanowisku. Wcześniej, jeszcze w PRL, był przez pięć lat wiceprezydentem Ciechanowa. Później m.in. wiceprezesem ciechanowskiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego. W 2003 r. po nagłej śmierci wójta Obrytego został komisarzem rządowym w tej gminie w powiecie pułtuskim.

Józef Borkowski cieszył się opinią dobrego fachowca. Takim przykładem może być to, że gdy w gminie Obryte ogłaszano wybory wójta – tamtejsi radni prosili go, by w nich wystartował.

Od stycznia obowiązki kierownika PZD pełni Robert Szepietowski.

Fot. PZD Ciechanów