Wybory 16 października

Wojewoda mazowiecki wydał zarządzenie, w którym wyznaczył 16 października jako termin wyborów uzupełniających do Rady Miasta Ciechanów w okręgu wyborczym nr 8.

Wybory muszą się odbyć bo z mandatu radnego zrezygnował Jacek Zawiśliński, który został p.o. dyrektora ciechanowskiej delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

Jacek Zawiśliński-mandat

Jacek Zawiśliński podczas obrad Rady Miasta. Fot. UM Ciechanów

Komisarz wyborczy w Ciechanowie do 7 sierpnia  przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych. Termin wyborów ustalił zarządzeniem wojewoda mazowiecki. Komisarz Wyborczy w Ciechanowie przyjmuje: „zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych partii politycznych, koalicyjnych komitetów wyborczych partii politycznych, komitetów wyborczych organizacji, komitetów wyborczych wyborców i zamiarze zgłoszenia przez te komitety listy kandydatów na radnego do Rady Miasta Ciechanów w okręgu wyborczym nr 8 w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 16 października 2016 roku. Zawiadomienia składa się do Komisarza Wyborczego w Ciechanowie – Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, III piętro pokój nr 301, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w terminie do 7 sierpnia 2016 roku”.

Przypomnijmy, że w wyborach 2014 r. w tym okręgu Jacek Zawiśliński zdobył 217 głosów. Na drugim miejscu uplasował się Michał Rząsiński (KWW Waldemara Wardzińskiego) – 194 głosy, na trzecim – Beata Miłoboszewska (PSL) – 146, a na kolejnych: Damian Kowalski (CBUW) – 111, Włodzimierz Nowakowski (SLD Lewica Razem) – 101 i Katarzyna Łukaszewska (Ciechanowska Lewica Samorządowa) – 19. Okręg numer 8 obejmuje ulice: 11 Listopada, 11 Pułku Ułanów Legionowych od nr 20 do końca, 3 Maja, Adama Mickiewicza, Augustiańska od nr 1 do nr 26, Czesława Słońskiego, Grodzka, Ignacego Mościckiego, Księcia Konrada II, Nowozagumienna, Orylska, Plac Tadeusza Kościuszki, Płońska od nr 4 do nr 75, Polna, Rozy Roboty, Wincentego Witosa od nr 20 do nr 42, od nr 48 do nr 64 parzyste, od nr 76 do końca numery parzyste, Władysława Andersa.