Wybory u strażaków w Gołyminie-Ośrodku. Wójt prezesem

Wójt gminy Gołymin-Ośrodek Adam Piotr Budek – nowym prezesem zarządu gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Został wybrany na pięcioletnią kadencję.

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gołyminie-Ośrodku, podczas którego wybrano nowy zarząd, odbył się 23 października.

Od lewej: komendant Nowosielski, prezes Budek

– W spotkaniu brali udział nadbryg. Jarosław Nowosielski. Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP oraz zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Ciechanowie mł. bryg. Radosław Osiecki – informuje oficer prasowy KP PSP Ciechanów mł. kpt. Damian Kołpaczyński. –  Mazowiecki Komendant Wojewódzki podziękował ustępującemu zarządowi za dotychczasową kadencję oraz zadeklarował wsparcie nowym władzom ZOSP RP w Gołyminie-Ośrodku  w celu realizacji statutowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy.

Red

Fot. KW PSP Warszawa