Wybuduj się w Ciechanowie – zachęca Urząd Miasta

W ramach akcji miasto przygotowało – 25 miejskich działek na sprzedaż. – Miasto oferuje zakup działek pod zabudowę jednorodzinną oraz jednorodzinną w połączeniu z działalnością usługową. W ramach akcji „Wybuduj się w Ciechanowie” do kupienia będą grunty o powierzchni od 0,0695 ha do 0,2324 ha. Przetarg nieograniczony zaplanowano na wrzesień – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Paulina Rybczyńska.

Miejskie działki przeznaczone do licytacji w ramach planowanego na wrzesień przetargu nieograniczonego są położone na osiedlach: „Płońska”, „Kargoszyn”, „Słoneczne” (okolice zbiornika wodnego Krubin), „Zachód” i „Podzamcze”.

Na osiedlu „Płońska” w ofercie przetargowej znajdą się 4 działki o powierzchni od 0,0695 ha do 0,1190 ha. To tereny zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla nowo powstających domów jednorodzinnych przy miejskim parku „Jeziorko”. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena wywoławcza działek oscyluje między 70 800,00 zł a 134 900,00 zł netto.

Na „Kargoszynie” kupić można będzie łącznie 8 nieruchomości o powierzchni od 0,0969 ha do 0,1605 ha. Działki przeznaczone na sprzedaż położone są przy ul. Wiosennej , ul. Krasińskiego i ul. Kosynierów. Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy. Ceny wywoławcze nieruchomości w tej części miasta wahają się od 67 000,00 zł do 128 000, 00 zł netto.

Na osiedlu „Zachód” do kupienia będzie nieruchomość o powierzchni 0,0736 ha przy ul. ul. Szymanowskiego. Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z możliwością realizacji usług wbudowanych w budynku mieszkalnym tylko w parterze budynku. Cena wywoławcza działki to 76 500,00 zł.

10 atrakcyjnie położonych działek będzie można kupić na osiedlu „Słoneczne” w pobliżu kąpieliska Krubin. Nieruchomości położone są przy ul. Kruczej, na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i mieszkaniowo – usługową. Działki na sprzedaż na Krubinie mają powierzchnię od 0,0997 ha do 0,2324 ha, a ich ceny wywoławcze wahają się od 55 200,00 zł do 159 500,00 zł.

Na sprzedaż wystawione będą też 2 działki przy ul. Komunalnej (osiedle „Podzamcze”). Ich powierzchnia to 0,0692 ha i 0,0742 ha. Ceny wywoławcze: 41 000,00 zł i 44 000,00 zł.

-Przetarg zaplanowany jest na II połowę września tego roku. Szczegóły dotyczące organizacji przetargu zostaną podane do końca sierpnia. Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż znajduje się w załączniku do niniejszej informacji prasowej. Do wylicytowanych kwot netto należy doliczać 23% podatek VAT – informuje Paulina Rybczyńska. – Informacje (w tym w szczególności na temat istniejących sieci uzbrojenia terenu) można otrzymać w wydziale geodezji. udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (ul. Wodna 1, pok. 306, tel. 23 674 92 00 wew. 224, e-mail: geodezja@umciechanow.pl).

Fot. UM Ciechanów