Wygaszanie mandatów na sesji Rady Powiatu

Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu radni jednogłośnie zdecydowali o wygaszeniu mandatu zmarłego radnego Grzegorza Kuczyńskiego. Nie zgodzili się natomiast na wygaszenie mandatu radnego Wojciecha N., który był sądzony przez ciechanowski sąd za jazdę pod wpływem alkoholu.
Za wygaszeniem mandatu radnego Kuczyńskiego opowiedziało się 20 radnych. Za wygaszeniem mandatu radnego Wojciecha N. głosowało 3 radnych, 9 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu.

LISTA GŁOSUJĄCYCH W TEJ SPRAWIE.
ZA: Włodzimierz Fetliński, Zbigniew Gutowski, Jacek Stachiewicz (wszyscy klub PiS).

PRZECIW: Józef Kaliński, Janusz Kowalski, Sławomir Morawski, Marzena Ślubowska , Wojciech Rykowski (klub  PSL), Adam Krzemiński,  Eugeniusz Sadowski, Adam Dejnakowski ( klub PO), Marcin Stryczyński (Ziemia Ciechanowska).

WSTRZYMALI SIĘ: Wiesław Balcerzak, Stanisław Kęsik, Marek Marcinkowski, Stanisław Tyszkiewicz (klub CBUW), Anna Cicholska, Janusz Czopik (klub PiS), Marek Milewski (Wspólnota Samorządowa Porozumienie).

Wojciech N. nie wziął udziału w głosowaniu.
Teraz o wygaszeniu mandatu radnego zdecyduje wojewoda mazowiecki.