Wygaszanie rozpoczęte

Proces wygaszania zarządu MON na terenach byłej jednostki wojskowej w Ciechanowie już się rozpoczął – poinformowała nas rzeczniczka starosty ciechanowskiego Barbara Tokarska – Wójciak.

O sprawie informowaliśmy w ostatni wtorek. – Jeśli chodzi o temat wygaszenia przez starostę ciechanowskiego, jako reprezentanta Skarbu Państwa trwałego zarządu MON na terenie po byłej jednostce wojskowej w Ciechanowie, to pragnę poinformować, że sprawa jest już w toku i niebawem zostanie wydana decyzja w tej sprawie. O wydaniu takiej decyzji przez Pana Starostę poinformujemy media – poinformowała Barbara Tokarska – Wójciak.

Wygaszenie zarządu MON jest niezbędne by Agencja Mienia Wojskowego mogła rozpocząć proces zagospodarowywania terenu byłych koszar.

msz