Wyniki głosowania mieszkańców w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Ciechanów

a-baner1

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE

Zadanie I: Realizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących środowisko lokalne oraz upamiętniających  rocznice ważnych wydarzeń historycznych przypadających w 2014 roku

 1. „Warszawska tętni życiem” – cykl koncertów plenerowych 210 głosów
 2. „Od czerwca…-25 lat wolności…” – program edukacyjny 129 głosów
 3. II ciechanowski marsz dla życia i rodziny 66 głosów
 4. Koncert z okazji Dni Ciechanowa 76 głosów
 5. XXII Międzynarodowy Festiwal Teatralny DIONIZJE 34 głosy
 6. IX Ogólnopolski Plener Malarski 41 głosów
 7. XIX Ciechanowska Jesień Poezji 15 głosów
 8. Koncert z okazji 25. Rocznicy Wolnych Wyborów 15 głosów

Zadanie II.  Popularyzowanie lokalnego dorobku artystycznego

 1. Udział chóru w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Szczecinie 15 głosów
 2. Almanach Ciechanowskich Twórców „Zwariowana Trzynastka” 8 głosów

Zadanie III. Realizacja projektów  dokumentujących  i popularyzujących historię Ciechanowa

 1. Publikacja „Wspomnienia wierszem i pędzlem malowane” 27 głosów
 2. Ciechanowskie Zeszyty Literackie „Bolesław Biegas….” 27 głosów
 3. Wydanie wspomnień J.H. Olszewskiego „Tak to zapamiętałem…” 36 głosów
 4. II Gra Miejska „Ciechanów w ogniu – rok 1920” 120 głosów
 5. III Turniej Rycerski 154 głosy

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

Zadanie I.  Aktywizacja społeczna mieszkańców Ciechanowa w wieku dojrzałym 

 1. Integracyjne spotkanie wigilijne 21 głosów
 2. „W pełni życia, w pełni sił”- spotkania integracyjne 69 głosów
 3. Aktywizacja społeczna mieszkańców Ciechanowa w wieku dojrzałym – Uniwersytet Trzeciego Wieku 105 głosów
 4. Zajęcia Nordic Walking dla osób w wieku dojrzałym 42 głosy

Zadanie II. Podejmowanie działań na rzecz osób z terenu Ciechanowa dotkniętych niepełnosprawnością

 1. Indywidualne zajęcia wyrównawcze wspomagające rozwój dzieci niepełnosprawnych 118 głosów
 2. Wspomaganie rodziny osoby niepełnosprawnej 195 głosów
 3. „Pomocna dłoń”- ćwiczenia usprawniająco-relaksujące chorych na SM 75 głosów
 4. Doskonalenie talentów artystycznych i popularyzowanie dorobku artystycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 78 głosów
 5. „Nasz drugi dom” – ogniska pomocy pozaszkolnej TPD 152 głosów
 6. Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych 29 głosów

Zadanie III. Organizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia

  1.         1. Badanie cukru 89 głosów

 

POMOC SPOŁECZNA

Zadanie I. Organizowanie pomocy środowiskom ludzi najuboższych

 1. Pomagamy codziennie! Żywność dla potrzebujących 576 głosów

Zadanie II. Promocja wolontariatu

 1. Daj siebie innym! – promocja wolontariatu 397 głosów

 

 Informacje o wysokości otrzymanych dotacji dostępne są na stronie Urzędu Miasta Ciechanów pod adresem www.umciechanow.pl

 

a-baner2