XII Europejskie Dni Dziedzictwa w Zespole klasztornym w Ratowie

Osiemnastowieczny zespół klasztorny w Ratowie w niedzielę (11 września) po raz dwunasty gościł pielgrzymów i turystów, którzy przybyli, by wspólnie świętować Europejskie Dni Dziedzictwa. Tegoroczne hasło „Ratowo – połączeniu dziedzictwem” podkreślało rolę dziedzictwa jako łącznika kulturowego pomiędzy pokoleniami przeszłymi teraźniejszymi i przeszłymi. Dlatego też w programie znalazły się nawiązania do różnych epok.

Wydarzenie tradycyjnie zainaugurowała msza św. w intencji mieszkańców Europy, którą odprawił rektor ratowskiego Sanktuarium ks. kan. Bogdan Pawłowski. W wygłoszonym podczas uroczystości okolicznościowym kazaniu ks. Pawłowski podkreślał rolę dziedzictwa duchowego i materialnego jako fundamentu tożsamości współczesnych.

– Tradycyjnie Europejskim Dniom Dziedzictwa w Ratowie towarzyszy postać rycerza Pawła z Radzanowa, herbu Prawdzic pierwszego znanego z imienia właściciela dóbr radzanowskich i ratowskich. Jednak tożsamość dzisiejszych Ratowian, Radzanowian, a także mieszkańców północnego i zachodniego Mazowsza oparta jest w dużej mierze na duchowej i kulturowej spuściźnie św. Antoniego z Padwy, z którego kult zapoczątkował rozkwit tego miejsca. Św. Antoni jest ponadto symbolem naszej łączności z innymi mieszkańcami Europy. Oto bowiem jeden z najbardziej rozpoznawalnych europejskich świętych, dla uczczenia którego powstawało i powstaje wiele wybitnych dzieł literatury, muzyki, plastyki, czy architektury, na czele ze wspaniałą bazyliką padewską, był również impulsem, dzięki któremu do dziś w małym Ratowie możemy się szczycić arcydziełem budownictwa z okresu rokoko – podkreślił ks. Pawłowski.

Bezpośrednio po mszy św. rozpoczął się piknik rycerski pod hasłem „Śladami Pawła z Radzanowa”, którego postać jest pierwszym kamieniem milowym w historii Ratowa i okolic. Jednocześnie, w myśl hasła przewodniego tegorocznych dni dziedzictwa, które brzmiało „Połączeni dziedzictwem, w program pikniku został wpleciony koncert poetycki pt. „Ratowo – połączeni dziedzictwem”, który łączył elementy, tańca, muzyki, historycznej gawędy literackiej oraz parateatralnych scenek plenerowych ukazujących niczym w kalejdoskopie migawki z różnych epok, ze szczególnym zaakcentowaniem przełomu osiemnastego i dziewiętnastego wieku, w związku z 255 rocznicą powstania tekstu Mazurka Dąbrowskiego oraz 95 rocznicą ustanowienia go hymnem Polski.

Ponadto w programie pikniku znalazł się m.in. turniej konny, w którym w tym roku mogli wziąć udział pod czujnym okiem opiekunów koni również uczestnicy pikniku a także prelekcje i pokazy pojedynków rycerskich, gawędy o historii Ziemi Zawkrzeńskiej i Płockiej, warsztaty tańca średniowiecznego, zabawy dworskie i ludyczne takie jak strzelanie z łuku czy narty księcia Bolka. W ramach EDD można było również zwiedzać z przewodnikiem ratowski kompleks o wyjątkowej wartości artystycznej i historycznej a w szczególności unikatowe rokokowe wnętrze kościoła pw. św. Antoniego, czerpiącego swe wzorce z fantazyjnego rokoka augsburskiego.

W Europejskich Dniach Dziedzictwa w Ratowie wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego, Lasów Państwowych a także pielgrzymi i turyści z Mazowsza Północnego i Zachodniego a także Ziemi Łódzkiej, województwa kujawsko-pomorskiego i województwa warmińsko-mazurskiego. Dobrą zabawę połączoną z edukacją zapewniali edukatorzy, rekonstruktorzy oraz artyście zgromadzeni wokół Chorągwi Ziemi Ciechanowskiej, Bractwa Rycerskiego XXVI Chorągwi Zamku BRATJAN i Nowego Miasta oraz przedstawiciele Stajni Tarpan w barwach 4 2 Brygady Dywizji Ułanów Królestwa Kongresowego.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania publicznego pn. „Artystycznie, naukowo o baroku i rokoku…Ciut inaczej w czwartym roku”.

Pierwsza pisemna wzmianka o Ratowie pochodzi z 1494 r. Osada jest wówczas własnością rycerza Pawła z Radzanowa herbu Prawdzic, potomka protoplasty rodu o takim samym imieniu, którego znamy jako pielgrzyma peregrynującego do grobu św. Jakuba w Composteli i który sprawował ważne funkcje na dworze księcia Siemowita IV. Do przełomowych momentów w historii Ratowa zaliczyć można również siedemnastowieczną wyprawę kasztelana Pawła Narzymskiego pod Wiedeń wraz ze słynącym łaskami obrazem św. Antoniego Padewskiego i związaną z nią fundację klasztoru, a także budowę w osiemnastowiecznym wieku murowanego konwentu, zachowanego do dziś wraz ze wspaniałym unikatowym rokokowym wyposażeniem wnętrza. Ziemia Radzanowska była również świadkiem walk w czasie Powstania Styczniowego, wojny polsko-bolszewickiej, I oraz II Wojny Światowej. Je wielowymiarowa i warta odkrywania przeszłość to fundament, na którym obecne pokolenia budują swoją przyszłość.