XXX Pielgrzymka na Jasną Górę

Tegoroczna XXX Piesza Pielgrzymka z Płocka na Jasną Górę wyruszy pod hasłem: „Proste wejrzenie ku Bogu”. Hasło to jest nawiązaniem do rozważanego w Kościele w Polsce tematu „Komunia z Bogiem.”

Pielgrzymka wyruszy ze Wzgórza Tumskiego 6 sierpnia 2011 r. po Mszy Świętej. koncelebrowanej w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem biskupa płockiego Piotra Libery o godz. 6 00. Trasa pielgrzymki została podzielona na 9 etapów (około 30 km dziennie). Wejście na Jasną Górę nastąpi 14 sierpnia w godzinach porannych (7.30-8.30).

Zapisy indywidualne i zbiorowe na pielgrzymkę organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, a następnie zgłaszają pielgrzymów w Biurze Informacji Pielgrzymkowej w Opactwie Pobenedyktyńskim w dniach od 3 do 5 sierpnia br. (w godz. od 10.00 do 17.00). Indywidualni pielgrzymi mogą zapisać się w punkcie zapisów tylko z zaświadczeniem od swojego księdza proboszcza. Pielgrzymka ma charakter rekolekcji w drodze, a nie rajdu turystycznego.

Opłata pielgrzymkowa, (wpisowe + bagaż + koszulka w kolorze grupy), wynosi: 100 zł od osoby. Dzieci do lat 13 płacą 80 zł, rodziny (co najmniej trzy osoby z jednego domu) – 180 zł. Opłata ta przeznaczona jest na ubezpieczenia (OC i NW), leki i środki medyczne, sanitariaty /toi-toi/, funkcjonowanie kuchni pielgrzymkowej oraz innych służb /opłaty samochodów, które wynajmują organizatorzy/, identyfikatory pielgrzymkowe, Książeczki Pielgrzyma i inne materiały. Koszt bagażu wynosi 25 zł i wpłaca się go razem z wpisowym. Z kierowcą samochodu bagażowego trzeba uzgodnić i dodatkowo opłacić przewóz bagażu z Częstochowy oraz materiałów nietypowych, np. butli gazowej (nie wolno pakować jej do plecaka, by nie narażać na niebezpieczeństwo samozapłonu). Pielgrzymi wpłacają wpisowe i opłatę za bagaż przy zapisie. Bagaż osobisty oddaje się do samochodu swojej grupy, zatrzymując przy sobie tylko te rzeczy, które będą potrzebne w czasie drogi. Kierowca samochodu bagażowego odpowiada za transport bagażu.

5) Osoby, które nie mogą pójść pieszo, zaproszone są do duchowego pielgrzymowania W ten sposób utworzona zostanie wielka wspólnota modlitewna, która będzie wspierać wszystkich wędrujących w ważnych intencjach Kościoła, Ojczyzny, rodzin i osobistych. Zapisy na pielgrzymkę duchową organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, sporządzając listę z danymi (nazwisko i imię, dokładny adres z kodem, parafia) i przekazując ją do Biura Informacji Pielgrzymkowej. Przy zapisie duchowi pielgrzymi składają dobrowolną ofiarę. Otrzymają oni specjalnie przygotowany modlitewnik z rozważaniami na każdy dzień wraz z dokładną trasą pielgrzymki. Podczas dziewięciu dni pielgrzymki duchowi pielgrzymi powinni codziennie uczestniczyć w Mszy św. oraz w wieczornym Apelu Jasnogórskim w kościele parafialnym.