Z budżetu województwa na remonty strażnic

Jeśli radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego się zgodzą  -pieniądze z budżetu województwa na remonty strażnic otrzymają cztery Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu ciechanowskiego: Sońsk, Szyjki (gm. Glinojeck), Długołęka (gm. Opinogóra Górna) i Modła (gm. Ciechanów). Łącznie – 62,5 tys. zł.

– Remonty posadzek, dachów, elewacji i stolarki okiennej, a także instalacji elektrycznej to prace, które 158 gmin na Mazowszu będzie mogło zrealizować dzięki wsparciu samorządu województwa. To efekt rozstrzygniętego właśnie naboru wniosków w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP-2020”. Na jego realizację z budżetu województwa przeznaczono 3 mln zł. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą radni województwa mazowieckiego – informuje Marta Milewska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego.

OSP Sońsk ma otrzymać 10,5 tys. zł, OSP Modła – 12 tys. zł, a OSP Szyjki i OSP Długołęka – po 20 tys. zł.

– To już kolejne wsparcie dla naszych strażaków ochotników. W obecnej sytuacji ma ono jednak dodatkowe znaczenie. Wprowadzone w związku epidemią restrykcje, bardzo niekorzystnie odbijają się na naszej gospodarce. Dlatego, chcemy poprzez tych 158 małych inwestycji wesprzeć nie tylko strażaków, ale także małe, lokalne przedsiębiorstwa, które będą wykonawcami tych robót modernizacyjnych, remontowych i naprawczych. W ten sposób pomagamy nie tylko strażakom, ale również aktywizujemy w sensie gospodarczym małe przedsiębiorstwa – podkreśla marszałek Adam Struzik.

W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2020 wpłynęło w sumie 258 wniosków. Ostatecznie dofinansowanie w wysokości w sumie 3 mln zł trafi do 158 mazowieckich gmin i miast, w tym 35 z powiatów ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, pułtuskiego, sierpeckiego i żuromińskiego.

Fot. FB OSP Szyjki