Z Ciechanowa do Mławy. Na zastępcę komendanta

Mł. bryg. Mirosław Wójcik – dotychczasowy kierownik sekcji d.s. organizacyjno- kadrowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie jest od dzisiaj zastępcą komendanta powiatowego PSP w Mławie.

Powierzenie nowych obowiązków odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie, a dokonał tego mazowiecki komendant wojewódzki st. bryg. Jarosław Nowosielski.

Przypomnijmy, że niedawno inny oficer ciechanowskiej Komendy – mł. bryg. Andrzej Król – dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej – został komendantem powiatowym PSP w Makowie Mazowieckim.

red

Fot. mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie/Od lewej: st. bryg. Jarosław Nowosielski, mł. bryg. Mirosław Wójcik