Z Działdowa do Ciechanowa. Jest nowy komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Mł. bryg. Tomasz Gajewski – dotychczasowy zastępca komendanta powiatowego PSP w Działdowie (woj. warmińsko-mazurskie) – nowym komendantem powiatowym PSP w Ciechanowie. W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie trwa właśnie uroczystość powołania go na to stanowisko.

Nowego komendanta powołał mazowiecki komendant wojewódzki PSP bryg. Jarosław Nowosielski – poprzedni komendant powiatowy w Ciechanowie.

NOWY KOMENDANT

“Mł. bryg. Tomasz Gajewski służbę kandydacką w PSP rozpoczął w sierpniu 2002 r. jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego.

Od 1 czerwca 2006 r. po zakończeniu nauki i uzyskaniu tytułu inżyniera pożarnictwa został skierowany do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej PSP w Mławie, początkowo w wydziale operacyjnym, a następnie poprzez poszczególne szczeble dowódcze w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Mławie (od 2009 r. na stanowisku zastępcy dowódcy zmiany, od 2016 do 1 września 2019 r. na stanowisku dowódcy zmiany).

W okresie służby w latach 2007-2009 ukończył studia II stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w SGSP w Warszawie uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa”.

Informacja za: https://www.kwpsp.olsztyn.pl/wydarzenia/aktualnosci/7380-powo-anie-zast-pcy-komendanta-powiatowego-psp-w-dzia-dowie.html

Fot. Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie/Mł. bryg. Tomasz Gajewski – z lewej – podczas odbierania nominacji na zastępcę komendanta w Działdowie