Zaczęli od przedszkolaków

Rozpoczęła działalność Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Spotkanie inauguracyjne odbyło się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. W jego trakcie Anna Smolińska, kierownik wydziału szkolenia i bezpieczeństwa ruchu drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przeprowadziła zajęcia edukacyjne z grupą przedszkolaków dotyczące bezpiecznego zachowania na drodze. Dzieci otrzymały elementy odblaskowe, a na ręce dyrektora placówki przekazano “węża spacerowego” zwiększającego bezpieczeństwo i dyscyplinę podczas spacerów z grupą dzieci. Dodatkowo strażacy zorganizowali zajęcia profilaktyczne w sali „Ognik”.

Przewodnicząca Powiatowej Rady BRD starosta Joanna Potocka-Rak zapowiedziała cykl spotkań z przedszkolakami z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, które zostaną przeprowadzone w październiku z udziałem przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej, WORD, Starostwa Ciechanowskiego oraz konkursy profilaktyczne skierowane do młodzieży dotyczące zagrożenia, jakie niesie za sobą korzystanie z telefonu komórkowego przez użytkowników dróg.

Fot. Marek Szyperski