Zakończył się nabór wniosków na pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich

Prawie 11,4 tys. Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski złożyło wnioski o pomoc na działalność statutową na łączną kwotę 62,75 mln zł.

Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  30 września  zakończył się nabór wniosków o pomoc na działalność statutową dla Kół Gospodyń Wiejskich. ARiMR weryfikuje złożone wnioski i na bieżąco realizuje wypłaty. Przyznane środki KGW muszą wykorzystać do 31 grudnia oraz rozliczyć – przez złożenie sprawozdania – do 31 stycznia 2023 r.

Z wprowadzonych dotychczas do komputerowego systemu informacji wynika, że blisko 11,4 tys. KGW ubiegało się o rekordową kwotę wsparcia – 62,75 mln zł. Pula środków na ten cel wynosiła, jak przed rokiem, 70 mln zł. Na razie 58,56 mln zł trafiło do 10,62 tys. Kół.

Nabór wniosków rozpoczął się 1 kwietnia i zakończył 30 września 2022 r.O wsparcie finansowe na działalność statutową Koła wpisane do Krajowego Rejestru KGW prowadzonego przez ARiMR mogły ubiegać się już po raz piąty.

Stawki względem poprzedniego roku nie uległy zmianie, ale w zainteresowaniu tym wsparciem obserwuje się stałą tendencję wzrostową. W 2018 r. do KGW trafiło ponad 16 mln zł, w 2019 r. – powyżej 29 mln zł, w 2020 r. – blisko 33 mln zł, zaś w 2021 r. – niemal 56 mln zł.

Agencja na bieżąco sprawdza otrzymane wnioski, wydaje decyzje o przyznaniu wsparcia i wypłaca pieniądze.

Wysokość dofinansowania zależy od liczby członków Koła i wynosi: 5 tys. zł – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób; 6 tys. zł – jeśli ich liczba mieści się w przedziale 31–75; 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych Kół.

KGW mogą przeznaczyć otrzymane fundusze na: aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach; działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich; rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi; rozwój regionalnej kultury ludowej; upowszechnianie współdziałania i wprowadzanie racjonalnych metod gospodarowania.

red

Fot. Marek Szyperski