Zakończyły się letnie rekolekcje Ruchu Światło-Życie

Ponad 200 osób z Ruchu Światło – Życie z diecezji płockiej wzięło udział w tegorocznych rekolekcjach wakacyjnych.
Zdecydowana większość wzięła udział w oazach zorganizowanych przez Diecezjalną Diakonię Jedności Ruchu Światło-Życie Diecezji Płockiej. Część natomiast w rekolekcjach organizowanych przez inne diecezje.

Tak jak np. trzyletni Kuba (na filmie z arcybiskupem metropolitą przemyskim Józefem Michalikiem, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski) z Gąsek k. Ciechanowa, którego rodzice brali udział w rekolekcjach w Przemyślu.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=xFnIpg6WVWg’]

A tegoroczny Powakacyjny Diecezjalny Dzień Wspólnoty odbędzie się w sobotę 3 września w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie.

a