Zaprojektuj logo gminy Regimin

Do końca lipca można zgłaszać prace w konkursie na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Regimin.

– Projekt powinien kojarzyć się z zasobami historycznymi, przyrodniczo-krajobrazowymi i kulturowymi naszej Gminy – informuje Urząd Gminy Regimin. – Prace konkursowe należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 31 lipca 2020 roku do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu) do Urzędu Gminy w Regiminie, ul. Adama Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich z powiatu ciechanowskiego. Na zwycięzcę czeka nagroda.

Regulamin tutaj: https://regimin.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/177205/konkurs_na_opracowanie_projektu_graficznego_logo_gminy_regimin__

Fot. Kościół parafialny w Lekowie/UG Regimin