Zarząd powiatu z budżetowym absolutorium

Na piątkowej (29 kwietnia) sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. i udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu.

Za pierwszą uchwałą opowiedziało się 18 radnych, a trzech wstrzymało się od głosu. Za drugą – również 18, a od głosu wstrzymało się dwóch rajców.

Komentuje starosta ciechanowski Sławomir Morawski (PSL).

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=-XBNefzXUmQ’]

– Za 2010 r. budżet powiatu ciechanowskiego został wykonany po stronie dochodów – 91.610.017 zł., a po stronie wydatków 104.321.010 zł – relacjonuje rzecznik prasowy starosty Barbara Tokarska-Wójciak. – Na 31 grudnia 2010 r. budżet zamknął się deficytem w kwocie 12.710.993 zł. W ubiegłym roku znaczną część budżetu stanowiły inwestycje drogowe, które wykonano za 27,5 mln zł., co w porównaniu do 2009 r. stanowi wzrost o około 20 mln zł. W ramach tych środków w powiecie ciechanowskim z ogólnej liczby planowanych 22 inwestycji, w pełni zrealizowano 16, jedna będzie realizowana w przyszłym roku, a przypadku 3 inwestycji zaangażowanie rzeczowe i finansowe przekroczyło 91 proc., dwie kolejne jako zadania dodatkowe wprowadzone do planu inwestycyjnego roku 2010 uzyskały niższe zaangażowanie ze względu na procedury i zezwolenia.

msz, realizacja: Jerzy Wierzbicki