ZARZĄD Z ABSOLUTORIUM

Rada Powiatu Ciechanowskiego udzieliła podczas poniedziałkowej (25 kwietnia) sesji wotum zaufania oraz absolutorium Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego za rok 2021.