„Zbrodnie niemieckie i sowieckie na Północnym Mazowszu w latach 1939-1945” – konferencja w Ciechanowie

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 
Akademia Nauk Stosowanych w Łomży zapraszają na konferencję naukową „Zbrodnie niemieckie i sowieckie na Północnym Mazowszu w latach 1939-1945”.

Konferencja odbywać się będzie w dniach 15–16 września w Auli Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego 51.

PROGRAM KONFERENCJI

15 września
13.00-13.20
 otwarcie konferencji
13.20-15.30
 Mariusz Żuławnik (IPN Warszawa) – Aby pamięć o nich nie wygasła… Ofiary
represji niemieckich i sowieckich z Mazowsza Północnego w programach
dokumentacyjnych IPN
 Krzysztof Sychowicz (ANS Łomża/Oddział IPN Białystok) – Zbrodnie niemieckie
na ludności polskiej w rejonie łomżyńskim
 Paweł Niziołek (Oddział IPN Białystok) – Zbrodnie niemieckie w powiecie
wysokomazowieckim
 Jerzy Autuchiewicz (Oddział IPN Białystok) – Okupacja sowiecka części
północnego Mazowsza w świetle relacji zgromadzonych w Instytucie Hoovera
 Tomasz Sudoł (IPN Warszawa) – Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych w
trakcie walk o Zakroczym we wrześniu 1939 r.
 krótka dyskusja
PRZERWA KAWOWA (15.30-16.00)
16.00-18.00
 Dawid Chomej (IPN Warszawa) – Egzekucje publiczne na ludności polskiej na
północnym Mazowszu w drugiej połowie 1942 r.
 Marek Frankowski (Warszawa), Jarosław Stolarski (Piastów) – Więzienia
niemieckie w rejencji ciechanowskiej miejscem eksterminacji ludności polskiej
 Janusz Piwowar (IPN Warszawa) – Zbrodnie w niemieckim obozie w Działdowie
(Soldau) w latach 1940–1945
 Dorota Grzechocińska (IPN Warszawa) – Fort III Pomiechówek – współczesne
działania IPN na rzecz upamiętnienia zbrodni niemieckich na terenie Mazowsza
Północnego
 krótka dyskusja
18.00
 projekcja filmu dokumentalnego pt. „Fort” reż. Rafał Pękała, Marcin
Maziarzewski (produkcja IPN 2020 r.)

16 września

8.45-10.30
 Marta Milewska (Oddział IPN Warszawa), Janusz Szczepański (AFiB Vistula) –
Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej w rejencji ciechanowskiej
 Paweł Kornacki (Oddział IPN Białystok) – Eksterminacja ludności żydowskiej na
północno-wschodnim Mazowszu
 Daria Zarodkiewicz (Maków Mazowiecki) – Tragiczne losy mieszkańców getta w
Makowie Mazowieckim
 Mariusz Celmer (Maków Mazowiecki) – Działalność niemieckiego S
ądu
Obwodowego w Makowie Mazowieckim (Amtsgericht Mackeim) w latach 1941-
1944
 krótka dyskusja
PRZERWA KAWOWA (10.30-11.00)
11.00-13.00
 Elżbieta Szubska-Bieroń (Gostynin) – Eksterminacja pacjentów Szpitala dla
Psychicznie i Nerwowo Chorych w Gostyninie w ramach Akcji T4
 Marcin Przegiętka (IPN Warszawa) – Masowa egzekucja osób
niepełnosprawnych w lesie ościsłowskim na pocz
ątku 1940 r.
 Piotr Gryszpanowicz (Politechnika Warszawska – Filia w Płocku) –
Śladami
płockich architektów, geometrów, inżynierów i techników prześladowanych i
mordowanych w okresie II wojny światowej
 Joanna Banasiak (Książnica Płocka) – Droga bez nadziei. Transporty więźniów z
okupowanego Płocka w świetle dokumentów i wspomnień
 krótka dyskusja
 prezentacja wydawnictwa na temat list wywożonych mieszkańców Płocka
(Joanna Banasiak, Piotr Gryszpanowicz)
OBIAD DLA GOŚCI (13.00-14.00)
14.00-16.00
 Tomasz Łabuszewski (Oddział IPN Warszawa) – Podokręg Północny AK na
granicy dwóch okupacji 1944/1945
 Janusz Witczak (Ciechanów) – Ciechanowski ratusz i mławska Kalkówka –
wielokrotnie opisywane, lecz wciąż niezbadane niemieckie zbrodnie ze stycznia
1945 r.
 Waldemar Brenda (Pisz) – Obozy NKWD w Działdowie i Ciechanowie jako
przykład systemu sowieckich represji w 1945 r.
 Krzysztof Kacprzak (Ciechanów) – Rok 1945 – życie i śmierć. Armia Czerwona
na Mazowszu Północnym
 krótka dyskusja
16.00-16.20 Podsumowanie i zamknięcie konferencji