Ze Szczecina do Ciechanowa z kolumbarium

Szczecińska firma SAB Studio Architektoniczne Dominik Barszczewski wygrała konkurs na koncepcję architektoniczną kolumbarium, które ma stanąć na ciechanowskim Cmentarzu Komunalnym przy ul. Gostkowskiej. Prace rozpoczną się w 2022 r., a w kolumbarium znajdzie się miejsce na prawie 1200 urn.

Kolumbarium ma stanąć za budynkiem administracji cmentarza, w miejscu, w którym obecnie nie ma grobów. – Zaplanowano budowę ok. 500 nisz – wnęk na 1168 urny, które mają umożliwiać różną konfigurację zamknięcia w nich urn (większość na 1 urnę, ale także na 2 – 4 urny). Projektowany zespół kolumbariów wpisano w zastany układ drzew znajdujących się na terenie dwóch kwater cmentarza – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska.- Moduły kolumbarium o szerokości 90 cm zostaną zestawione ze sobą w równoległe ciągi, tworząc pierzeje i wnętrza w skali człowieka. Każdy moduł kolumbarium będzie zbudowany z dwóch ścian konstrukcyjnych opartych na fundamencie i osłoniętych od  góry,  frontu i z tyłu płytą  z konglomeratu  kamiennego. Wyeliminowano konieczność wznoszenia  dodatkowej  konstrukcji dachu oraz ścian konstrukcyjnych frontowych i tylnych. Do płyt nagrobnych zostaną przytwierdzone flakony na kwiaty i podstawki na znicze. Wewnątrz każdego modułu, zostaną umieszczone cztery prefabrykowane nisze na urny. 

Wartość szacunkowa wykonania robót budowlanych wybranego projektu to 1 mln 163 tys. 11 zł,74 gr. – Obecnie mamy tyle pochówków w tydzień, co wcześniej w miesiąc. Dlatego musimy zarówno rozbudować cmentarz, jak i stworzyć kolumbarium, które zajmuje znacznie mniej miejsca niż tradycyjne pochówki – wyjaśnia prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. – Tworzymy kolumbarium, ale nie będziemy niczego narzucać. Najważniejsze jest to, aby szanować przekonania i odczucia rodziny każdego zmarłego. Chcemy dać wybór, który w wielu innych miastach już od dawna istnieje mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński

– Poza umożliwieniem pochówków urnowych, w nadchodzącym już roku miasto planuje także kolejne powiększenie i rozbudowę cmentarza. To pozwoli na umożliwienie pochówków tradycyjnych w obecnej sytuacji, kiedy liczba pochówków znacznie wzrosła. Miasto powiększyło obszar cmentarza przy ul. Gostkowskiej o około 5,8 tys. m2 w ubiegłym roku – informuje Paulina Rybczyńska. – W 2019 r. przesunięto też istniejące ogrodzenie i wybudowano nowe alejki. Na zlecenie miasta ZWiK wykonał odwodnienie, co pozwoliło na zniwelowanie istniejącego od lat problemu zalewania grobów. Aktualnie na cmentarzu przy ul. Gostkowskiej trwa remont głównej alei od strony ul. Prymasa Tysiąclecia. Polega na zdjęciu obecnej nawierzchni wykonanej z trylinki i płyt chodnikowych oraz zastąpieniu jej kostką brukową. Prace zakończą się w jeszcze w tym roku.

red

Fot. UM Ciechanów