Zło dobrem zwycieżaj…

Ok. 60 ciechanowian (i nie tylko) pamiętało o 27. rocznicy (środa 19 października) porwania i męczeńskiej śmierci błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki biorąc udział w modlitewnym spotkaniu przed pomnikiem innego błogosławionego Polaka – Jana Pawła II.

Spotkanie zorganizowane przez Akcję Katolicką poprowadził ks. kanonik Zbigniew Adamkowski – proboszcz parafii farnej. Zebrani odmówili Tajemnicę Bolesną Różańca, zaśpiewali też „Boże coś Polskę”.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=_-Lk14ZGy-s ‘]

Dziennikarka Katolickiego Radia Ciechanów Monika Szyperska odczytała fragmenty rozważań różańcowych wygłoszonych przez księdza Jerzego w Bydgoszczy, 27 lat temu, na kilka godzin przed porwaniem.

– „Aby zwyciężać zło dobrem, trzeba troszczyć się o cnotę męstwa. Cnota męstwa jest przezwyciężeniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu. Chrześcijanin musi pamiętać, że bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju. Chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko samo potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, zniewalania, nienawiści, przemocy, ale sam musi być prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości” – brzmiało jedno z nich.

– Jakże tamte słowa księdza Jerzego są aktualne i dzisiaj, tak jak wtedy gdy modlił się o wolność, o męstwo, o poszanowanie godności człowieka, o wartości uniwersalne, o które trzeba się modlić, o które trzeba walczyć, które trzeba wprowadzać w życie – mówił ks. kanonik Zbigniew  Adamkowski. I pytał: czy o taką wolną Polskę walczyli Polacy, czy o takiej wolnej Polsce marzyło wielu Polaków? – Módlmy się aby w Polsce był szanowany Krzyż, aby była szanowana Ewangelia i aby godność dana człowiekowi przez Boga była szanowana od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

msz