Złodziej w wykopaliskach

Obrotowy kamień żarnowy ukradł nieznany sprawca z terenu wykopalisk archeologicznych w Grudusku.

Policja została o kradzieży poinformowana w sobotę. – Z relacji zgłaszającego wynika, że w okresie od 15 do 22 października w Grudusku przy ul. Konopnickiej nieznany sprawca wszedł na teren objęty wykopaliskami -teren grodziska wczesnośredniowiecznego skąd  skradł  obrotowy kamień żarnowy wartości ok. 500 zł, a ponadto zniszczył stanowisko archeologiczne i warstwy kulturowe – relacjonuje rzecznik ciechanowskiej policji Leszek Goździewski.

msz