Złote Gody w Sońsku

Wiele jest jubileuszy godnych świętowania, ale pięćdziesięciolecie małżeństwa zasługuje na szczególną uwagę.

W miniony piątek w Urzędzie Gminy Sońsk wójt Jarosław Muchowski w asyście kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Jolanty Wyżykowskiej oraz zastępcy kierownika Kamili Podlasińskiej udekorował medalami “Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej następujące pary małżeńskie:

  1. Stanisława i Halinę Bobińskich  -Bieńki- Karkuty
  2. Jana i Janinę Chmielewskich – Sarnowa Góra
  3.  Antoniego i Danutę Kamińskich – Sarnowa Góra
  4. Stanisława i Helenę Krupińskich – Gąsocin
  5. Józefa i Elżbietę Kruszyńskich – Niesłuchy
  6. Tadeusza i Henrykę Łebkowskich – Koźniewo Średnie
  7. Stefana i Wandę Tabaka – Gołotczyzna
  8. Stanisława i Irenę Wylazłowskich – Gąsocin
  9. Sylwestra i Krystynę Zimak – Ciemniewo

Każdy dzień życia Jubilatów, to bogata i piękna karta historii ich rodzin, ale i  gminy, bo właśnie w gminie Sońsk większość z nich spędziła swoje najpiękniejsze lata. Szacunek i podziw dla wytrwałości i niezłomności należy się wszystkim parom małżeńskim, które pomimo wielu przeciwności losu dotykających każdego człowieka wspierając się wzajemnie i przezwyciężając trudy życia doczekały tak wielkiego jubileuszu jakim są  złote gody.

Wszystkim parom małżeńskim życzymy kolejnych wspólnych lat w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości oraz szacunku.

Fot. Urząd Gminy Sońsk