Zmarł Profesor Ryszard Juszkiewicz

Nie żyje prof. Ryszard Juszkiewicz, prawnik, historyk, senator I i II kadencji. Zmarł dzisiaj (15 lutego), miał 91 lat.

Urodził się w Janowie – na północnych krańcach Ziemi Ciechanowskiej, Od 1941 r. – mławianin. Absolwent tamtejszego LO oraz wydziałów prawa i historii Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1952-1987 pracował w sądach w Mławie i Żurominie. W latach 1980-81 doradzał NSZZ „Solidarność”. 4 czerwca 1989 r. wybrany senatorem jako kandydat Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Był także senatorem drugiej kadencji.

Był dyrektorem Głównej Komisji do Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – poprzedniczki Instytutu Pamięci Narodowej. Autor prawie 300 książek i kilkuset publikacji historycznych. Jeden z inicjatorów utworzenia Państwowej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, jej prorektor, prezes Towarzystwa Ziemi Zawkrzeńskiej, twórca prywatnego, historycznego Muzeum Juszkiewiczów. Członek wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Od niedawna Honorowy Obywatel Miasta Mława.

Na zdjęciu: radny miejski Michał Nowakowski, prof. Ryszard Juszkiewicz, burmistrz Mławy Sławomir Kowalewski podczas wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Mława.

Fot. mlawa.pl