Znaki do Gołot

Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie oznakowali drogę do pomnika w Gołotach, poświęconego zamordowanym przez władze komunistyczne żołnierzom Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

U ustawienie znaków wnioskował do kierownika PZD Józefa Borkowskiego “Narodowy Ciechanów”.  Wykonanie tabliczek sfinansował wójt gminy Ciechanów Marek Kiwit.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=MqxizyOKbXs’]

Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się od akcji „Narodowego Ciechanowa” i Redakcji Extra Ciechanów, w ramach której uprzątnięto pomnik i jego otoczenie oraz posadzono iglaki. Dorota Smosarska z Sekcji Kobiet Ruchu Narodowego zaproponowała wtedy ustawienie znaków wskazujących drogę do pomnika.

a