Znamy kandydatów na dyrektorów ciechanowskich szkół

Jarosław Krauze – kandydat na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, Barbara Kamińska – kandydatka na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. 21. Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy”, Arkadiusz Chełmiński – kandydat na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła I.

-Komisje konkursowe wyłoniły kandydatów na stanowiska dyrektorów trzech ciechanowskich szkół podstawowych. Konkurs dotyczył stanowisk w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi. – informuje ciechanowski Urząd Miasta. – W konkursach na dyrektorów SP 1 i SP 4 wpłynęło po jednej ofercie. Na stanowisko dyrektora SP 7 kandydowały trzy osoby (jedna oferta została odrzucona z przyczyn formalnych). Nowych dyrektorów szkół na 5-letnie kadencje od 1 września 2020 r. powołuje prezydent miasta.

Wśród trójki kandydatów Jarosław Krauze i Barbara Kamińska są obecnie dyrektorami szkół.

Fot. UM Ciechanów/SP nr 1 przy ul. Orylskiej