Znowu możesz zostać policjantem

Komendant Główny Policji wznowił prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.


-Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w jednostkach miejskich/powiatowych Policji woj. mazowieckiego lub Komendzie Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu. W związku z utrzymującym się stanem epidemii, kandydaci do służby w trakcie pobytu w jednostce Policji winni stosować maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki – informuje podkom. Ewa Brzezińska z Komendy Powiatowej w Ciechanowie. – Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego osobiście, jednak po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem komórki kadrowej tel. 47 703 16 12.