Zofia Pikus laureatką Kryształowej Koniczyny

W siedzibie Zarządu Głównego Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie odbyła się uroczysta gala XI konkursu Kryształowej Koniczyny im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evansa. Wśród laureatów konkursu była reprezentantka woj. mazowieckiego Zofia Pikus – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze.


Na zdjęciu: Zofia Pikus (druga z lewej) z Prymasem Józefem Glempem

Samorząd Województwa Mazowieckiego jest realizatorem etapu wojewódzkiego XI krajowego Konkursu Kryształowej Koniczyny, organizowanego przez Fundację 4H w Polsce. Celem konkursu jest wyróżnienie osób działających na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich, uhonorowanie pracy wolontariuszy, zwrócenie uwagi na znaczenie działań edukacyjnych w środowisku wiejskim na rzecz integracji, aktywizacji i rozwoju.

Laureatka z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Gminy Opinogóra Górna.

Pierwszy z prawej: wójt Stanisław Wieteska.

Zofia Pikus od 33 lat jest dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze, posiada dyplom animatora kultury. W czasie nauki w Studium Kulturalno Oświatowym i Bibliotekarskim rozwijała swoje pasje muzyczne. Wraz z zespołem „Monastyr” i „Mazowsze” występowała na wielu znaczących festiwalach w Polsce (m.in. Festiwal Polskiej Piosenki „Opole 77”) i zagranicą.

Jest organizatorką działalności kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest inicjatorką działania w zakresie edukacji muzycznej i teatralnej. Organizuje wiele imprez, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez gminnych np.: Piknik Opinogórski, Gminny dzień kobiet, święto Pieczonego Ziemniaka, spotkania wigilijne i wielkanocne. W GOK działa „Klub Seniora” i Klub Dobrej Gospodyni”, gdzie kultywowane są tradycje polskie. Mieszkanki gminy corocznie mają możliwość popisania się swoimi zdolnościami kulinarnymi podczas organizowanych przez panią Zosię konkursów kulinarnych takich jak: „Świąteczne fantazje kulinarne” oraz „Tradycyjne wypieki wielkanocne”. Jest inicjatorką gminnego konkursu na „Najpiękniejszy ogród przydomowy”. W swej działalności nie zapomina też o najmłodszych mieszkańcach gminy, dla których organizuje przeglądy piosenki „Rozśpiewana nutka” oraz konkurs recytatorski „Opowiem Ci bajkę”. Z inicjatywy Zofii Pikus prowadzone są też zajęcia z emisją głosu dla wokalistów z predyspozycjami muzycznymi z terenu gminy.

Przez 12 lat była organizatorem a zarazem pomysłodawczynią  Mazowieckiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej  Osób Niepełnosprawnych ,,ATAN”. Patronat  nad imprezą objął Marszałek Województwa Mazowieckiego. Przegląd odbywał się pod hasłem  : „Człowiek tyle jest wart, ile może pomóc drugiemu człowiekowi…”. Był organizowany dzięki ofiarności sponsorów i ludzi dobrej woli. Celem przeglądu była promocja twórczości osób niepełnosprawnych. Przegląd obejmował: twórczość plastyczną – rękodzieło artystyczne, poezję i piosenkę. Adresowany do osób niepełnosprawnych z Domów Pomocy Społecznej, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, uczniów ze szkół specjalnych oraz osób indywidualnych z terenu woj. mazowieckiego.

Dla najlepszego wokalisty „ATAN” przyznawana była nagroda Wójta Gminy Opinogóra, natomiast dla najlepszej pracy promującej Mazowsze i jego tradycje nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Na przegląd do Opinogóry przyjeżdżali uczestnicy ze wszystkich stron województwa mazowieckiego. Na dwa tygodnie przed finałem imprezy organizowana była wystawa plastyczna niepełnosprawnych „ATAN”.

Działania podejmowane przez Zofię Pikus służą rozwojowi życia kulturalnego, edukacji społecznej i wypoczynkowi mieszkańców gminy, podobnie jak dyrektorzy innych ośrodków w Polsce. Jednak w niewielu gminach są tacy pasjonaci o ogromnej charyzmie i twórczym działaniu, jak ona. Efekty jej pracy wpisują się szeroko poza obrąb gminy Opinogóra.

Za swą działalność była wielokrotnie odznaczana i wyróżniana m.in. przez Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego, Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów i rencistów, organizacje społeczne oraz związki twórcze.

Zofia Pikus cieszy się uznaniem i szacunkiem, a jej działalność na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych z obszarów wiejskich zasłużyła na uhonorowanie uczestnictwem w XI edycji Konkursu Kryształowej Koniczyny Fundacji Edukacyjnej 4H w Polsce.

Tekst i zdjęcia: Barbara Szemplińska, Urząd Marszałkowski, Delegatura Ciechanów