Żołnierze na Mikołajki małym pacjentom ciechanowskiego szpitala

To były kolejne Mikołajki w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie, ale pierwsze z udziałem żołnierzy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Małych pacjentów z oddziałów: dziecięcego i chirurgii dziecięcej, w towarzystwie – a jakże – Mikołaja odwiedzili: dyrektor szpitala Andrzej Kamasa, dowódca 5. MBOT płk Andrzej Wasielewski i prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Terytorialsi przekazali dzieciom drobne upominki. Wizyta żołnierzy sprawiła (była m.in. możliwość przymierzenia hełmu) małym pacjentom wielką frajdę.

Fot. Archiwum 5. MBOT