Żołnierze Obrony Terytorialnej wezwani w ramach cyklicznej kontroli gotowości WOT

11 grudnia żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. Rój, zostali wezwani do natychmiastowego stawienia się w jednostkach. Jest to element tak zwanej kontroli stawiennictwa, realizowanej w Wojskach Obrony Terytorialnej cyklicznie.

Terytorialsi z Mazowsza w piątkowe popołudnie otrzymali na swoje telefony sygnał alarmowy o natychmiastowym stawiennictwie w jednostkach, w których pełnią terytorialna służbę wojskową. Działania takie podjęto, by sprawdzić dyspozycyjność żołnierzy i wybrane wyposażenie oraz skontrolować stan sanitarny i oceniać na bieżąco wdrożone systemy powiadamiania i komunikacji z żołnierzami. 

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej takie kontrole będą realizowane raz w roku dla całej formacji oraz co najmniej jeden raz w kwartale dla każdej brygady OT.

Z obowiązku stawiennictwa wyłączeni zostali żołnierze oddelegowani do wykonywania zadań na rzecz służby zdrowia, realizujący zadania w ramach  operacji „Trwała Odporność”, przebywający na kwarantannie oraz izolacji po wykonywaniu obowiązków służbowych np. związanych ze służbą na oddziałach covidowych. Kontrolą objęto około 9 tysięcy żołnierzy.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej