Zostań „Innowatorem Mazowsza”

Jeszcze tylko do 15 lutego można zgłaszać się do udziału w konkursie „Innowator Mazowsza”. Jak informuje rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Marta Milewska – o prestiżowy tytuł i nagrody pieniężne mogą ubiegać się innowacyjni przedsiębiorcy i naukowcy. A jest o co powalczyć – łączna wartość nagród to ponad 70 tys. zł.

Głównym założeniem konkursu jest przede wszystkim promowanie w regionie innowacyjnych koncepcji, a przez to przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstw Mazowsza. Obecnie innowacje są podstawą wzrostu ekonomicznego gospodarek. Kluczem do owocnego wykorzystania nowych rozwiązań jest dobra współpraca między sferą biznesu, instytucjami naukowo-badawczymi oraz administracją, a „Innowator Mazowsza” jest ważnym bodźcem w inspirowaniu takiej właśnie kooperacji – informuje Marta Milewska.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który konkursowi patronuje: – Jeśli w przyszłości Mazowsze ma być regionem nowoczesnym i konkurencyjnym, już dziś musimy inwestować w innowacyjne rozwiązania. Wiedza i wykształceni ludzie są naszym największym atutem. Trzeba z tego korzystać.

„Innowator Mazowsza” trwa do 15 lutego tego roku, natomiast rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali na początku drugiego kwartału. Wyboru laureatów dokona, podobnie jak w ubiegłych latach, grupa niezależnych ekspertów – przedstawicieli nauki oraz biznesu.

 

 

Kategorie konkursu

 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach – Młoda Innowacyjna Firma i Innowacyjny Młody Naukowiec. Adresatem pierwszej kategorii są przedstawiciele sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, działających na terenie Mazowsza nie dłużej niż 7 lat. Firmy te muszą wykazać się udokumentowanym, wprowadzonym w ciągu ostatnich 3 lat, innowacyjnym produktem, usługą lub technologią, wdrożoną w codziennej praktyce biznesowej. Druga kategoria skierowana jest do młodych naukowców (poniżej 35.roku życia), którzy w przeciągu ostatnich trzech lat uzyskali stopień doktora, a w swojej pracy podejmowali tematykę innowacyjności.

 

Konkursowe wymagania

 

Wymagania jakie są stawiane przed startującymi w kategorii Młode Innowacyjne Firmy to m.in. współpraca z instytucjami B+R, ośrodkami naukowymi, parkami technologicznymi, prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, stosowanie innowacyjnych metod i narzędzi w marketingu, w zarządzaniu firmą, uzyskanie znaku towarowego, posiadanie certyfikatów, patentów, zaś Innowacyjni Młodzi Naukowcy powinni wykazać się m.in. udziałem we wdrożeniu nowych rozwiązań technologicznych, udziałem w projektach badawczych i celowych, liczbą publikacji w pismach recenzowanych. Grupa ekspertów będzie oceniać nowatorstwo projektu, zastosowanie, przydatność, charakter projektu oraz oddziaływanie na poziomie regionu, kraju, a także na poziomie międzynarodowym.

 

Nagrody

 

W kategorii Młoda Innowacyjna Firma: I miejsce – 25 000 zł brutto, II miejsce – 15 000 zł brutto, III miejsce – 10 000 zł brutto oraz dyplomy dla wyróżnionych;

• w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec: I miejsce – 10 000 zł brutto, II miejsce – 7 000 zł brutto, III miejsce – 5 000 zł brutto oraz dyplomy dla wyróżnionych.

Zgłoszenia należy składać

Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Innowator Mazowsza”, ze wskazaną kategorią.

(osobiście lub za pośrednictwem poczty) w siedzibie Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie:

http://www.innowacyjni.mazovia.pl/

 

Regulamin konkursu oraz więcej danych na stronie:

http://www.innowacyjni.mazovia.pl/aktualnosci/art,10,wystartowala-iii-edycja-konkursu-innowator-mazowsza.html

 

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny tel. (0 22) 51 17 411, (0 22) 59 79 794 lub poprzez adres poczty elektronicznej

innowator.mazowsza@mazovia.pl.