ZUS listy pisze

ZUS rozpoczął wysyłkę listów z rozliczeniem wpłat przedsiębiorców. Adresat dowie się, czy na jego koncie pojawiła się niedopłata lub nadpłata.

Zadłużenie, nadpłata, a może saldo zero? Przedsiębiorcy dowiedzą się tego z listu od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Korespondencja zawiera rozliczenie wpłat do ZUS, które przekazali w ciągu całego 2018 roku. List to obraz rozliczeń na koniec grudnia 2018 r., czyli obejmujący należne do zapłaty składki za okres od grudnia 2017 r. do listopada 2018 r. Należy podkreślić, że pismo ma charakter informacyjny i nie powinno być traktowane jako wiążące wezwanie do podjęcia określonych działań przez płatników składek.

Korespondencja zawiera ważne informacje, warto zatem uważnie ją przeczytać. ZUS chce, aby prowadzący działalność wiedzieli jak prowadzone są rozliczenia na ich kontach oraz mogli zweryfikować podane saldo ze swoimi księgami. W liście mogą pojawić się niedopłaty lub nadpłaty, w tym nawet groszowe. Przy niewielkich kwotach przedsiębiorcy mogą je skorygować powiększając lub pomniejszając najbliższy przelew. Przy wyższych zaległościach być może warto rozważyć złożenie wniosku o udzielenie ulgi w spłacie powstałych zobowiązań – np. rozłożenie zaległości na raty. Z kolei w sprawie wyższych nadpłat płatnik składek może wystąpić o ich zwrot.

Informacja zostanie wysłana do około 2,5 mln płatników składek, którzy przekazali w poprzednim roku wpłaty do ZUS. W województwie mazowieckim działa obecnie 477 tys. przedsiębiorców, z czego na terenie płockiego oddziału ZUS ok. 56 tys., radomskiego 40 tys., a siedleckiego 33 tys.

Zakład wyśle rozliczenia kont także za rok. Akcja informacyjna wynika ze zmiany zasad opłacania i rozliczania składek. Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy tworzą tylko jeden przelew, z którego regulowane są wszystkie ubezpieczenia i fundusze, tj. ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Każda wpłata jest rozliczana począwszy od pokrycia najstarszych zaległości na koncie płatnika składek.

Informacja o saldzie rozliczenia konta płatnika składek jest dostępna także na Platformie Usług Elektronicznych (www.pue.zus.pl). Przedsiębiorcy mogą wyjaśnić ewentualne wątpliwości co do stanu rozliczenia w placówkach ZUS.

Piotr Olewiński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego