ZUS wypłacił ostatnie trzynastki

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił ostatnią transzę trzynastych emerytur. W województwie mazowieckim dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymało ponad 1,1 mln osób na łączną kwotę 2,1 mld złotych.

Wszystkie uprawnione osoby otrzymały już trzynastą emeryturę. ZUS wypłacał dodatkowe wsparcie z urzędu wszystkim uprawnionym razem ze świadczeniem przysługującym za kwiecień. Na trzynastkę czekały jeszcze osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin płatności świadczenia za kwiecień przypada 1 maja. Zakład przekazał pieniądze na pocztę 25 kwietnia, a do banku przekaże 29 kwietnia, czyli dzisiaj” – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

ZUS wypłaci w tym roku w sumie blisko 8,6 mln trzynastek, na łączą kwotę ponad 15,13 mld zł. – W województwie mazowieckim dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymało ponad 1,1 mln osób na łączną kwotę 2,1 mld złotych – dodaje rzecznik.

Jaka jest wysokość trzynastki

W tym roku trzynasta emerytura to 1780,96 zł brutto. Z dodatkowego świadczenia potrącany jest podatek i składka zdrowotna. Z dodatkowego rocznego świadczenia nie ma potrąceń i egzekucji. Kwota netto trzynastki jest uzależniona od kwoty pobieranego świadczenia podstawowego. Na przykład przy emeryturze 1,8 tys. zł brutto, emeryt otrzyma na „rękę” 1464,67 zł, a przy świadczeniu wynoszącym minimum 2,2 tys. zł brutto – 1406,67 zł.

Kto ma prawo do świadczenia

Aby otrzymać trzynastkę, należy mieć ustalone prawo do jednego ze świadczeń emerytalno-rentowych na dzień 31 marca tego roku i pobierać to świadczenie. Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć osoby pobierające m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Do renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przysługuje jedna trzynastka. ZUS podzieli ją w równych częściach na każdą uprawnioną osobę. Jedna trzynastka przysługuje także w przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń (np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową). Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe np. ZUS i KRUS, wtedy trzynastą emeryturę wypłaca ZUS.

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne